SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Návod pro Lodžie - vrtání

Dávám jsem návod na betonové lodžie.

Co týden dal 4. -10.11.

Praskla stoupačka, klasicky teplá voda na čp.1199, opraveno za dva dny, nebyli řemeslníci. K tomu se přidala závada na teplovodu a zřejmě i na řádu pitné vody, protože tekla rezavá. Po urgenci byla konečně seříznuta borová kleť před č.1198.  Finišuje zateplení jižní stěny, pokud vyjde počasí, možná se příští týden shodí lešení.

Lodžie Info IV.

Dnes byla převzata fasáda s lodžiemi na severní stěně. Začne demontáž lešení a dotře se barvou spodní sokl. 

Porucha serva na výměníku

V čtvrtek 10.5. se porouchalo servo na třícestným ventilu u výměníku čp.1199. Teplota na stoupačkách byla řízena ručně. V úterý bylo servo opraveno.

Lodžie Info III.

Minulý týden byla dokončena 1.etapa stavby a to postavení všech lodžií. Nyní se opět smontuje lešení na severní stěně a začne se zateplovat vatou. Na jižní stěně je povoleno na vlastní nebezpečí odstranit zábradlí u franc. oken a používat lodžii do doby než se stěna začne zateplovat.  

Lodžie Info II.

Podle posledního mailu by se měly kopat základy od 22.7. cca 3 dny a 12.8. by se měly stavět lodžie.

Lodžie a fasáda

Včera byla podepsána smlouva s Agosem o provedení požadované investice na panelovém domě tj.zateplení štítových zdí 16mm vatou a výstavbou nových lodžií. Začne se v červnu, a to severní stěnou. Lodžie se zřejmě budou stavět v červenci a srpnu a nebude se muset jít do bytů. 

Výměna vodoměrů

Minulý týden byly vyměněné všechny tři hlavní vodoměry na patě domu. Jedná se o výměnu v polovičce jejich životnosti  na základě usnesení SVJ. 

Čudlík

V pondělí bylo vyměněno omačkané tlačítko O na výtahu čp.1199. Nutno dodat, že tento výtah je nejmladší.

Výměna čerpadla

Minulý týden bylo vyměněno oběhové čerpadlo na teplou vodu na čp.1198. Měl by odpadnout problém s kolísáním teploty na stoupačce  ve večerních hodinách.

Převzetí ceny

Tak jsem si v sobotu na sousedské pitce převzal cenu za topení. Prý je ta cena putovní.  Obávám se, že pokud budu ještě nějaký čas předsedovat, tak mi zůstane :).

Odříznutí větve

Požádal jem Technické služby o odříznutí větve kleť borovice před čp.1198, která zasahuje do chodníku. Výsledek žádosti mi došel mailem.