Tak se dá nazvat noční akce některých našich spolubydlících, které skončily ráno střepy od piva před čp.1199 a prokopnutými a poblitými dveřmi na čp.1197.  Tím bych chtěl upozornit, že máme instalované na vchodech dvoje kamery, které fungují bezvadně.  Po domluvě ten bordel uklidili.