Včera byly opraveny kliky na dveřích čp.1197 a 1198. Zároveň se vyměnil zámek u kolárny čp.1198 za shodný se vchodovým.