SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Pozvánka na Shromáždění

Pozvánka

na shromáždění vlastníků bytových jednotek

Výbor SVJ čp.1197-1199,Pelhřimov, Vás tímto jako vlastníka (spoluvlastníka) zve k účasti na shromáždění, které se uskuteční

v úterý  31.10. 2017 od 18:00 pro čp.1199 dole v sušárně

ve středu 1.11. 2017 od 18:00 pro čp.1198 dole v sušárně

ve čtvrtek 2.11.2017 od 18:00 pro čp.1197 dole v sušárně

Program shromáždění vlastníků jednotek:

Zahájení.

Schválení programu.

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Schválení zateplení štítů, lodžií a opravy okapového chodníčku

Různé: úklid, teplo

Diskuse, závěr

Pokud někdo nebude moci přijít na schůzi v jakýkoliv den, je potřeba podepsat plnou moc všech vlastníků bytu, tj. manželů, protože ke schválení zateplení a lodžií je potřeba 75% hlasů. Plná moc nemusí být ověřená.

V Pelhřimově dne 16.10.2017

                                                                                    Jan Čapek Ing                                                                                          předseda

                                                                    ……………………

www.svjprazska.cz