SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Oznámení vlastníka

stažení formuláře ve Wordu zde

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domech čp. 1197 – 1199 Pelhřimov

OZNÁMENÍ VLASTNÍKA

dle § 1177 NOZ

Číslo bytové jednotky: ………………………………. Důmč.p./č.o.:……………..………………………………………………..

Vlastník: ……………………………………………………………………podíl: ……………………………………………………………….

Spoluvlastník: ……………………………………………………………podíl: …………………SJM Ano/Ne*): ……………..…….

Společný zmocněnec (dle § 1185 NOZ) : ……….…………………………………………………………………………………….

Bydliště vlastníka/ů: …………………..………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………E- mail:…………………………………….Ev. č. SIPO: ………………………………………...

Datum nabytí bytové jednotky .........................................................................

Celkový počet osob užívajících bytovou jednotku:............(tj. všechny osobymajících zde domácnost)

Údaje o uživatelích bytové jednotky(jestliže zde se souhlasem vlastníka budou mít domácnost):

1.Jméno, příjmení: ……………………………………Adresa: ……….………………………………………………………….…….…

2.Jméno,příjmení: ……….………………………….Adresa: ………..……………………………………………………….………...

3. Jméno, příjmení: ……………………………………Adresa: ……….………………………………………………………….…….…

4. Jméno, příjmení: ……….…………………………. Adresa: ………..……………………………………………………….….……..

Žádám, aby případné přeplatky ve vyúčtování byly vráceny:

- složenkou na adresu mého trvalého bydliště (Ano/Ne): …………………………………………………………………..

- na bankovní účet číslo: ……………………………………………………………………………………………………………..……..

(zvolený způsob a výše uvedené číslo účtu je platné do mého písemného odvolání/změny)

Vlastník bytové jednotky prohlašuje, že uvedené údaje souhlasí se skutečností a zavazuje se, že toto oznámení předá nejpozději do 1 měsíce od nabytí bytové jednotky a to výboru SVJ poštou na adresu Pražská 1197, Pelhřimov, příp.přímo do schránky SVJ- Ing.Čapek, čp.1199 v tomto domě.

V …………………dne:…………….……………Podpisy vlastníka/ů ……………………………………………………….……….…..

*) SJM – Společné jmění manželů