SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Oznámení změn

formulář ke stažení zde

 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)v domech čp. 1197-1199, Pelhřimov

OZNÁMENÍ ZMĚN V BYTĚ

dle § 1177 NOZ

Číslo bytové jednotky: ………………………………. Dům č.p./č.o.:………………………………………………………………..

Vlastník: …………………………………………Adresa: ………………………………………………………………………podíl: …….

Spoluvlastník: …………………………………Adresa:…………………………………………………………….…………podíl: ….…

Společný zmocněnec (dle § 1185 NOZ): ….………………………………………………. SJM Ano/Ne*):………………....

 

Osoby, které budou mít v bytě domácnost (v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kal. roce):

1. Jméno, příjmení: ……………………………………Adresa: ……..……………………………Datum příchodu:…………….

2. Jméno, příjmení: ……………………………………Adresa: ……….……………………….…Datum příchodu:………….…

3. Jméno, příjmení: ……….…………………………. Adresa: ………..…………………………Datum příchodu:…………...

4. Jméno, příjmení: ……………………………………Adresa: …….…………………….………Datum příchodu:…….……..

 

Osoby, které z domácnosti odešly (ale ve které pobývaly v souhrnu déle než 3 kalendářní měsíce):

1. Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………Datum odchodu: ……..……………………

2. Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………Datum odchodu: ……..……………………

3. Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………Datum odchodu: ……..……………………

4. Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………Datum odchodu: ……..……………………

Celkový počet osob v domácnosti – bytové jednotky k datu tohoto Oznámení:.………………………………

 

 

Ostatní změny(Telefon/Email/ SIPO/adresa vlastníka –spoluvlastníka,bankovního účtu atp.:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Vlastník jednotky prohlašuje,že výše uvedené údaje souhlasí se skutečností k datu tohoto Oznámení.

V …………………dne:…………….……………Podpisy vlastníka/ů ……………………………………………………………….…..

                ……………………………………………………………………..            

*) SJM – Společné jmění manželů