SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Vyúčtování tepla

K dnešnímu dni byla většina přeplatků za služby vyrovnána.