SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Odříznutí větve

Požádal jem Technické služby o odříznutí větve kleť borovice před čp.1198, která zasahuje do chodníku. Výsledek žádosti mi došel mailem.