Lodžie a fasáda

Včera byla podepsána smlouva s Agosem o provedení požadované investice na panelovém domě tj.zateplení štítových zdí 16mm vatou a výstavbou nových lodžií. Začne se v červnu, a to severní stěnou. Lodžie se zřejmě budou stavět v červenci a srpnu a nebude se muset jít do bytů.