SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Lodžie Info III.

Minulý týden byla dokončena 1.etapa stavby a to postavení všech lodžií. Nyní se opět smontuje lešení na severní stěně a začne se zateplovat vatou. Na jižní stěně je povoleno na vlastní nebezpečí odstranit zábradlí u franc. oken a používat lodžii do doby než se stěna začne zateplovat.