SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Červenec 2021

Letní měsíc byl ve znamení praskajících stoupaček. Ve všech třech vchodech někde něco teklo. Navíc vítr utrhnul atikový plech na jížní straně domu. Oprava byla vyřešena v rámci záruky. Při revizi hromosvodu byl zjištěn jeden uhnilý  svod na západní straně. Zatím neopraveno, nejsou lidi.