SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Zápis SVJ z 26.2.2004

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198,1199

konané od 19.00hod. ve dnech 25.-26.02 2004 v ulici Pražská 1199

Přítomni : viz prezenční listina

Program :      1) výměna balkónů

                        2) výměna oken a zateplení budovy

                        3) různé

Jednohlasně bylo schváleno:

ad1) uhradit z fondu nátěry krycích plechů všech balkónů

ad2) provést výměnu všech oken za pomoci poskytnutého úvěru , zateplení provést pouze v posledních patrech podle finanční náročnosti

Společenství vzalo na vědomí :

ad1) ne všichni vlastníci jednotek chtějí měnit své balkóny i přes havarijní stav. Předseda zajistí jejich písemné odmítnutí.

ad2) nové balkóny zajistí firma Pekstra s.r.o Třeboň

Různé: osvětlení před vchodem na časový spínač udělat, nátěr chodeb.

V Pelhřimově dne 27.02.2004

Zapsal Ing.Čapek Jan

Zápis ověřil. Hynek Zhorný