SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Návštěvy

299936
DnesDnes378
VčeraVčera361
Tento víkendTento víkend739
Tento měsícTento měsíc11698
CelkemCelkem299936
Nejnav.den 03-13-2019 : 513
Statistik created: 2019-03-26T21:51:17+01:00
 

Zápis SVJ z 31.10.2017

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199

konané dne 31.10-2.11.2017 od 18.00 v sušárně

Přítomni:         viz prezenční listina

           

Program: prezentace, zahájení, schválení programu.

1.         Prezentace.

2.         Zahájení.

3.         Schválení programu.

4.         Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

5.         Schválení zateplení štítů, lodžií a opravy okapového chodníčku

6.         Různé: úklid, teplo

7.         Diskuse, závěr

ad 1) Prezentace: schůze se zúčastnilo 88% vlastníků jednotek

ad 2) Program schůze byl jednomyslně většinou přítomných přijat

ad 3) Shromáždění jednomyslně většinou přítomných schválilo účetní uzávěrku za rok 2016

ad 4) Shromáždění většinou přítomných jednomyslně schválilo dokončit zateplení panelového domu, jeho štítových zdí. Pověřuje Výbor k zajištění této investice tj.zajištění projektu a potřebných povolení, včetně výběru vhodné stavební firmy.

Shromáždění většinou přítomných jednomyslně schválilo výstavbu lodžií na štítových zdí. Náklady na lodžie ponesou vlastníci dotčených bytů. Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci štítových bytů nedosahnou na předpokládanou částku 60 tis.kč, Shromáždění se jednomyslně usneslo na tom, že bude ručitelem úvěru, který si vlastníci na lodžii vezmou.. Pověřuje Výbor k zajištění této investice tj.zajištění projektu a potřebných povolení, včetně výběru vhodné stavební firmy a uzavření ručitelských smluv.

Dále Shromáždění většinou přítomných jednomyslně schválilo opravu okapového chodníku kolem panelového domu. Pověřuje Výbor k zajištění této investice.

ad 5) Různé:

Ing.Čapek upozornil na zastavění jediné únikové cesty před požárem tj. schodiště botníky, skříněmi a květináči. Chodba má být v plném rozsahu průchodná. Co se týká tepla, resp.vyúčtování bude i pro následný rok poměr mezi základní a spotřební složkou nechán v poměru 50 ku 50ti. Úklid, který je zajištěn jen v suterénu, bude rozšířen na patra, protože se s ním většina vlastníků neobtěžuje. Zajistí Výbor.

ad 6) Diskuze:

Řešena otázka otevírání chodbových oken, přesunutí laviček od paneláku.

V Pelhřimově dne 1.11.2017 

Zapsal: Ing.Čapek Jan

Kontrola: Stanislav Razima