SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Lodžie Info III.

Minulý týden byla dokončena 1.etapa stavby a to postavení všech lodžií. Nyní se opět smontuje lešení na severní stěně a začne se zateplovat vatou. Na jižní stěně je povoleno na vlastní nebezpečí odstranit zábradlí u franc. oken a používat lodžii do doby než se stěna začne zateplovat.  

Lodžie Info II.

Podle posledního mailu by se měly kopat základy od 22.7. cca 3 dny a 12.8. by se měly stavět lodžie.

Lodžie a fasáda

Včera byla podepsána smlouva s Agosem o provedení požadované investice na panelovém domě tj.zateplení štítových zdí 16mm vatou a výstavbou nových lodžií. Začne se v červnu, a to severní stěnou. Lodžie se zřejmě budou stavět v červenci a srpnu a nebude se muset jít do bytů. 

Výměna vodoměrů

Minulý týden byly vyměněné všechny tři hlavní vodoměry na patě domu. Jedná se o výměnu v polovičce jejich životnosti  na základě usnesení SVJ. 

Čudlík

V pondělí bylo vyměněno omačkané tlačítko O na výtahu čp.1199. Nutno dodat, že tento výtah je nejmladší.

Výměna čerpadla

Minulý týden bylo vyměněno oběhové čerpadlo na teplou vodu na čp.1198. Měl by odpadnout problém s kolísáním teploty na stoupačce  ve večerních hodinách.

Převzetí ceny

Tak jsem si v sobotu na sousedské pitce převzal cenu za topení. Prý je ta cena putovní.  Obávám se, že pokud budu ještě nějaký čas předsedovat, tak mi zůstane :).

Odříznutí větve

Požádal jem Technické služby o odříznutí větve kleť borovice před čp.1198, která zasahuje do chodníku. Výsledek žádosti mi došel mailem. 

Lodžie

Letos bude provedeno zateplení a výstavba lodžií na štítech. Dnes byly rozeslány výzvy na zaplacení lodžií.  Bohužel, došlo k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů a celková částka akce se vyšplhla na 3.7mil.kč, z toho lodžie vychází oproti předchozí nabídce 66tis. na 77,5 tis.kč/na byt.

Vyúčtování tepla

K dnešnímu dni byla většina přeplatků za služby vyrovnána. 

Deratizace

Tenhle týden byly položené pasti na hlodavce kolem a vevnitř paneláku. 

Stoupačka

Ve čtvrtek 21.2. praskla stoupačka na čp.1197. Opět teplá voda a v místě přitahnutí trubky k ocelovému účku.  Naštěstí byli instalatéři od našeho paneláku nedaleko, takže se to hned spravilo.