Každý byt má Domácí telefon či videotelefon - Interkom na otevírání vchodových dveří

Telefony je možné volat jen v rámci vchodu:

Příchozí hovor od domácího telefonu – interkom Zdvihnutím mikrotelefonu v průběhu vyzvánění od jiného DT/DVT, nastane interkomový hovor. Doba hovoru je omezena na 60s. Prodloužit, resp. ukončit hovor může pouze DT/DVT, který hovor inicioval. Interkomový hovor je okamžitě zrušen v případě požadavku na spojení od EV/VEV. Tato skutečnost je signalizována obsazovacím tónem ve sluchátku.

Odchozí hovor - pokud volaný DT/DVT do 25s zdvihne mikrotelefon, nastane spojení. Délka hovoru je pevně nastavena na 60s, přičemž 10s před koncem je konec hovoru signalizován tónem ve sluchátku. Během signalizace konce hovoru je možné prodloužit hovor krátkým stlačením vidlicového přepínače. Ukončit hovor je možné kdykoli položením mikrotelefonu. 


1197/01 1115
1197/02 1123
1197/03 1131
1197/04 1135
1197/05 1143
1197/06 1151
1197/07 1155
1197/08 1163
1197/09 1211
1197/10 1243
1197/11 1251
1197/12 1255
1197/13 1263
1197/14 1215
1197/15 1223
1197/16 1231
1197/17 1235
1197/18 1311
1197/19 1315
1197/20 1323
1197/21 1331
1197/22 1335
1197/23 1343
1197/24 1351
1197/25 1355
 
1198/01 1123
1198/02 1131
1198/03 1135
1198/04 1143
1198/05 1215
1198/06 1223
1198/07 1231
1198/08 1235
1198/09 1243
1198/10 1251
1198/11 1255
1198/12 1263
1198/13 1151
1198/14 1155
1198/15 1163
1198/16 1211
1198/17 1311
1198/18 1315
1198/19 1323
1198/20 1331
1198/21 1335
1198/22 1343
1198/23 1351
1198/24 1355
 
1199/01 1115
1199/02 1123
1199/03 1131
1199/04 1135
1199/05 1143
1199/06 1151
1199/07 1155
1199/08 1163
1199/09 1211
1199/10 1243
1199/11 1251
1199/12 1255
1199/13 1263
1199/14 1215
1199/15 1223
1199/16 1231
1199/17 1235
1199/18 1311
1199/19 1315
1199/20 1323
1199/21 1331
1199/22 1335
1199/23 1343
1199/24 1351
1199/25 1355