Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199, dále jen „Výbor

konané dne 27.12. 2007 v ulici Pražská 1199.

Přítomni:         Ing.Čapek Jan, Kočerová Terezie, Aldorfová Stanislava

Výbor se sešel k poslední  schůzi r.2007 k projednání níže uvedených bodů:

- schválení vícenákladů za opravu a zateplení fasády

Výbor Společenství schvaluje proplatit firmě FAD-PM s.r.o Putimov

  1. 1.Doplatek 5.924,- rozdíl mezi smluvenou částkou a částkou půjčenou od GE Banky
  2. 2.Vícenáklady a to jen: a) opravu vchodových vestibulů

b) rozšíření dlažby před panelákem

                                                           c) opravu a sanaci poškozených panelů

                                                           d) opravu a doplechování štítů

                                                           e) parapety u sklepních oken

                                                           f) dotěsnění plastových oken - sever

V celkové výši 151.337,-Kč.

Výbor konstatoval, že celkové náklady i s opravami dosáhly výše 3.357.261,- Kč…. což je oproti další nabídce 3.510.141,-Kč, dobrý výsledek. Vzhledem k zimě bylo odloženo dotření soklu a zednické práce na vestibulech.

V Pelhřimově dne 28.12.2007

Zapsal Ing.Čapek Jan