Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199, dále jen „Společenství“

konané dne 24.5. 2007 v sušárně  vchodu Pražská 1199.

 

Přítomni: viz prezenční listina

                       

Program:

1. Schválení úvěru, zvýšení částky do fondu oprav o 2Kč/m2.

2. Diskuze

 

Usnesení : Společenství většinou hlasů schválilo : vzít si úvěr 3.2 mil. Kč na opravu a zateplení severní a jižní stěny. Rekonstrukci provede FAD-PM s.r.o. v termínu srpen až září. Navýšit platbu do fondu opravy a údržby o 2Kč/m2ob.plochy.

Úkoly: před zahájením stavby bude vybráno barevné řešení stěn dle počtu hlasů vlastníků…zajistí předseda, do další schůze se zjistí zájem o montáž poměrových měřičů tepla na topení …zajistí předseda

 

 

 

V Pelhřimově dne 25.05.2007

Zapsal Ing.Čapek Jan

Překontrolovala pí.Kočerová