Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198,1199

konané od 18.00hod. ve dnech 28.3.-29.3.2007 v sušárně ulice Pražská 1199

Přítomni : 40 lidí viz prezenční listina

Program : 1.Vyúčtování tepla, schválení oprav na letošní rok, nahlášení závad na oknech, zvýšení částky do fondu oprav o 2kč.

2. Různé

3. Diskuze

ad1) Společenství schválilo provést zateplení panelového domu ve variantě severní a jižní stěna. Do příští schůze zajistit statický posudek a návazné opravy panelů (zakotvení horních dílů) než bude provedeno oplášťování stěn. Navýšení částky do fondu 5kč schválit na další schůzi podobně jako rekonstrukci plynových a elektrických rozvodů.

ad2) Návrh na opravu odtoku ze střechy, úklid čp.1197 bude proveden vlastními silami vlastníků vchodu, přistavit opět kontejner. Ing.Hynek Zhorný podal písemnou rezignaci na svou funkci , informace o webových stránkáchwww.panelak.unas.cz.

ad3) Opravu panelového domu provést programem Panel – tj. zadlužit se minimálně na 15 let, namontovat měřiče tepla na topení, nedoplatek za úklid, výměna vchodových dveří.

     

V Pelhřimově dne 2.4.2007

Zapsal Ing.Čapek Jan

Zápis ověřil. Kočerová Terezie